FOTOGALERIE STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ VÝBOJKOVÉ   O S V Ě T L E N Í

 <<<

Kraj Moravskoslezský Jihomoravský Olomoucký Kraj Královohradecký Pardubický Jihočeský Vysočina Kraj Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský PRAHA Kraj Středočeský

010
HISTORICKÉ
Z MINULOSTI
NEOBVYKLÉ

 >>>

020
ZÁŘIVKOVÉ
PŘECHODŮ PRO CHODCE

 >>>


SVĚT  -  WORLD

030 
 >>>   031   >>> 

  
          Praha, SČ  060
          UL, LB, KV, PL  070
          KH, PA, VY, JČ  080
          JM, MS, OL   090

040
STOŽÁRY
VÝLOŽNÍKY
 >>>

041
PATICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
 >>>

050
OSTATNÍ
PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ
 


0300
ZAJÍMAVÉ FOTO   >>>

   


PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ
 >>>
 

 

MĚŘENÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE VE SLOUPECH VO - OSTATNÍ PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ
 

 

prototyp

 Celá řada faktorů má výrazný podíl na úsporách elektrické energie, tj. vliv účiníku na celkový příkon při kapacitně nedostatečně kompenzovaných svítidlech, vliv odporu kabelového rozvodu a rozložení úbytků napětí na vývodech příp. na odbočkách a koncích větví, dnes už zanedbatelně přispívají svorkovnice k odporu kabeláže. Naopak zanedbatelný není při nesymetrickém zatížení rozvodu, proud protékající nulovým vodičem. Aby se snížily ztráty v kabelovém rozvodu, musí být odběry jednotlivých fází rovnoměrně rozloženy - nulovým vodičem pak neprochází proud a nedochází v něm k tepelným ztrátám. Také na něm nevzniká úbytek napětí, o který by se dále zvýšil úbytek napětí na konci kabelu.
   V případě požadavku na spínání v jiných časových pásmech pro ostatní zařízení, které není v souladu s provozem veřejného osvětlení, tj. přisvícení přechodů pro chodce, blikače, radary, závory a další TGZ nelze vyčlenit fázi za tímto účelem. To bylo podnětem pro vývoj
zařízení, které umožňuje napájení sloupů pro přisvícení přechodů pro chodce z distribuční sítě majitele a dodavatele elektrické energie. Nezbytnou podmínkou bylo vzájemně odsouhlasené technické řešení, opatření proti neoprávněnému odběru elektrické energie s dodavatelem el.energie. Modifikace zařízení se nadále rozšiřuje, v základní verzi se jedná o možnost připojení osvětlení přechodu pro chodce, blikače, radaru s možností připojení vývodu do dalšího sloupu či zařízení.
  * Montáž zařízení je jednoduchá při správném technologickém postupu, tzn. nejprve ranžírování vodičů do svorek a následné postupné montáži prvků. V případě připojení více než jednoho kabelu je vhodné použít stožár s rozebíratelnými třmeny pro uchycení modulu pro měření se stožárovou výzbrojí, stožár a dvířka musí vyhovovat svými parametry umístění modulu, nelze tedy použít tenké stožáry.  Hlavní jistič před elektroměrem je pouze v případě připojení se skříní SP, SR apod.. V případě T-spojky je namísto jističe pojistkový odpínač, který spolehlivě zajistí odpojení od distribuční sítě a v případě vyhledávání poruch nepoškodí další zařízení vč.elektronického elektroměru. Současně není nutné provést odpojení v T-spojce vyjmutím pojistky.

*  Tato kapitola bude průběžně doplňována.

Modely - varianty zapojení: 
1) Osvětlení přechodu - 2 stožáry / standartní
2)  Osvětlení přechodu - 1 stožár
2)  Připojení - 1 radar
3)  Osvětlení přechodu - 2 stožáry s blikači 
 >>> 
4)  Osvětlení přechodu - 1 stožár s blikačem
5)  Osvětlení přechodu - 1 stožár a VO z T-spojky
6) Připojení - 2 radary

Připojení je do distribuční sítě je podobné jako v případě mobiliářů přes  T spojku   viz.katalogový list   výrobce   jejíž výroba byla v 08/2005 ukončena.

22.12.2005 byla nahrazena a schválena do katalogu prvků PRE, a.s.  "Odbočná pojistková spojka ASM 390", výrobce Tyco Electronics, která  umožňuje připojení kabely CYKY 2Jx10 (TN-C); CYKY 3Jx<10 (TN-S), viz.montážní návod    >>> 
UPOZORNĚNÍ !!!  Spojku ASM 390 nelze použít v kolektoru KOLEKTORY PRAHA a.s. z důvodu absence atestu do prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Vhodné řešení
do napájecích sloupků

 

 

OSTATNÍ PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ - MOBILIÁŘE
 

   

Připojení odběru přes T spojku PFISTERER s výkonovou pojistkou se zkratovým vypínacím proudem min.20 kA. Spojka je umístěna přímo v T-spojce v zemi, při výměně nevyžaduje zásah do vlastní T-spojky a provádí se bez vypínání hlavního kabelu např.dodavatele el.energie. Pojistkový odpínač je umístěn v zařízení mobiliáře. Pojistky i pojistkový odpínač musí snést napětí min.4kV. Majetkově končí dodavatel energie na spodku výkonové pojistky umístěné v T-spojce, pojistka včetně kabelového přívodu do mobiliáře je v majetku a údržbě např.majitele mobiliáře, správce jiných sítí.

 DETAIL 

Copyright ©10/2007 usporyvm