FOTOGALERIE STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ VÝBOJKOVÉ   O S V Ě T L E N Í   <<<
Kraj Moravskoslezský Jihomoravský Olomoucký Kraj Královohradecký Pardubický Jihočeský Vysočina Kraj Liberecký Ústecký Karlovarský Plzeňský PRAHA Kraj Středočeský

010
HISTORICKÉ
Z MINULOSTI
NEOBVYKLÉ
 >>>

020
ZÁŘIVKOVÉ
PŘECHODŮ PRO CHODCE

 >>>


SVĚT  -  WORLD

030 
 >>>   031   >>> 

  
          Praha, SČ  060
          UL, LB, KV, PL  070
          KH, PA, VY, JČ  080
          JM, MS, OL   090

040
STOŽÁRY
VÝLOŽNÍKY
 >>>

041
PATICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
 >>>

050
OSTATNÍ
PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ
 >>>


0300
ZAJÍMAVÉ FOTO   >>>

   


001
PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ
 

PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ        GAS LIGHTING       GASBELEUCHTUNG       ÉCLAIRAGE AU GAZ      IllUMINAZIONE A GAS      ALUMBRADO A GAS

Další evropská města  >>>

PRAHA  Královská cesta na počátku

2002 >>> 2005 >>>

  První plynové lampy rozsvítili lampáři v pražských ulicích 15.9.1847 při slavnostním rozsvícení prvních 200 plynových luceren. O sto let později jich bylo v ulicích kolem 10 000. Od té doby je začaly nahrazovat lampy elektrické. V roce 1985 pak plynové osvětlení z pražských ulic zmizelo úplně jako poslední byly převedeny na elektřinu stožáry na Hradčanském náměstí a Loretánské ulici. Plynové lampy patřily desítky let ke koloritu zejména historických částí měst. Na přelomu tisíciletí byl přehodnocen pohled na veřejné osvětlení ve starobylých a významných částech evropských metropolí. Prostřednictvím osvětlovacích soustav je dokreslována atmosféra historických míst např. v Londýně, Strassbourgu, Dublinu a mnoha dalších >>> Projekt plynofikace veřejného osvětlení v Praze navazuje na tradici plynového osvětlení dokreslujícího ráz uliček Prahy. Radnice má v úmyslu postupně zavést plynové lampy na celou Královskou cestu, a to i na Karlův most. Dnes už lampáři pomocí dlouhé tyče rozsvěcet a zhasínat lucerny nemusejí, děje se tak samočinně.
  Projekt zavedení veřejného plynového osvětlení v historických částech hlavního města Prahy byl navrhován pro zvýšení turistické atraktivity města, oživení turistického ruchu a navození romantické atmosféry v centru města. Toto uklidňující a romantické plynové světlo umocňující působivou atmosféru historických částí měst bezpochyby k památkové rezervaci Prahy patří. Občané, ale i návštěvníci hlavního města tak mohou obdivovat téměř již zapomenutou krásu a půvab plynových lamp.

 
First 200 gas lamps were light up be the lamp man in street of Prague 15.9.1847 during celebration festival. After almost one hundred year there were around 10 000 gas lamps in streets of Prague. Since the time these lamps were replaced by electrical illumination. In the year 1985 there where no more gas lamps in city of Prague. The last gas lamps where replaced in Hradcany circus and Loretan street. Gas lamps where part of streets of Prague for many years. They have been also part the historical side of capital city. At the end of the century the general view at the historical illumination in historical parts of Prague was reconsidered. By using illumination system is improved atmosphere for example in historical parts of London, Strasbourg, Dublin etc. >>> The project of gas illumination is continuing by the old tradition that was in streets of Prague almost one hundred years ago.
  In project of Prague city hall is to replaced all illumination on the way to Prague castle from the Charles bridge to the old gas lamp tradition. In present there is no need anymore to by using gas man to light up the street all is done automatically. Project of gas illumination in historical parts of Prague was suggested to increase the historical atmosphere of Prague and increase the foreign travel by romantic atmosphere. This calmative gas illumination is increasing strong feelings romantic atmosphere in historical parts of town. Citizens and also foreigner can again enjoy the finesses and loveliness of the forgotten gas lamps.

 
Lampář Libor Pelc

PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ ROK 2002

ULICE MICHELSKÁ
HISTORIE HL 03 GAS
PRAHA
06/2004

 
lucerna z roku 1985            
PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ KRÁLOVSKÉ CESTY NA POČÁTKU ROK 2005  

ULICE CELETNÁ " PRAŠNÁ BRÁNA - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ "   více  >>>    archiv ČT1   >>>  

TROJRAMENNÝ STOŽÁR NA OVOCNÉM TRHU

ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ

<<<

PLYNOVÉ OSVĚTLENÍ

>>>
Historická lucerna HLP 052
10/2005
                     Historická lucerna HL 052-G
12/2005
Zahoření punčošek
Historický sloup HS 052
Plynové osvětlení
Celetná ulice Staroměstské náměstí


Hradčanské náměstí
05/2005


Výrobce punčošek
Indo international

ROK 2006 - 2007  více   >>>

KARLOVA, JILSKÁ, MALÉ NÁMĚSTÍ, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, HLAVSOVA, RYTÍŘSKÁ, ŽELEZNÁ, UHELNÝ TRH  

11.12.2006
lampář uvedl do provozu plynové osvětlení na Malém náměstí, v ul.Karlova a na Staroměstském náměstí 

 
den       >>>

svítání   >>>

noc      >>>

hluboká noc
>>>

     
u orloje
původní osvětlení nové osvětlení

12.4.2007 nový člen Cechu lampářů lampář p.Klega rozsvítil lampy v Železné ulici, která s ulicí Rytířskou, Hlavsovou a Uhelným trhem ukončila II.etapu obnovení atmosféry osvětlení historického jádra Prahy plynovými lampami. V této etapě strukturu 181 nových světlených míst tvoří 56 dvojramenných stožárů, 13 trojramenných, 30 ramen na objektech.

elektrická plynová <<<
Rytířská

>>>

Železná
LUCERNA

ROK 2007 - 2008
OVOCNÝ TRH, KARLOVA
11/2007 - 04/2008
Uvedení další etapy plynového osvětlení s vylepšeným technickým řešením a zvýšením světelných parametrů.

Karlova LUCERNA Dosažení vyšších světelných parametrů

 

Copyright ©05/2008 usporyvm