České technické normy

VHODNÉ JAZYKOVÉ VÝRAZY V ČEŠTINĚ

Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené

evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem…

 

 

Slovesný tvar

Ekvivalentní výraz

POŽADAVKY

Musí

Je; Je nutné

Požaduje se

Je požadováno

Dovoluje se jen

Nesmí

Není dovoleno

Nedovoluje se

Zakazuje se

Nelze

 

DOPORUČENÍ

Doporučuje se

Je doporučeno

Mělo by

Je obvyklé

NEMÁ

Mělo by se vyloučit

Nedoporučuje se

Nemělo by

Není obvyklé

 

Jen ve vyjímečných případech

 

 

 

DOVOLENÍ

SMÍ

Dovoluje se

Je dovoleno

Je přípustné

 

NEMUSÍ

Není nutné

Nepožaduje se

Není požadováno

 

 

MOŽNOSTI

MŮŽE

Je schopen

Umožňuje

Je možnost

Je možné

NEMŮŽE

Není schopen

Není možné (aby…)

Je nemožné