Pražský magistrát

Domů Odkazy I Odkazy II Formulář Rejstřík

Portál města Prahy  EU

Správci inženýrských sítí

Organizace

Firmy 
  O   D  K  A  Z  Y   II  STÁTNÍ SPRÁVA A ÚŘADY   
 

Správní obvody 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   11   Křeslice  Šeberov  Újezd        12   Modřany  Libuš         13   Stodůlky Lužiny Velká Ohrada  Malá Ohrada Nové Butovice  Řeporyje         14   Černý Most  Hloubětín  Kyje  Hostavice  Dolní Počernice      15   Horní Měcholupy  Dolní Měcholupy  Dubeč  Petrovice  Štěrboholy         16   Radotín  Velká Chuchle   Zbraslav   Lipence   Lochkov       17   Řepy  Zličín          18   Letňany         19   Kbely  Čakovice  Vinoř  Satalice         20   Horní Počernice         21   Újezd nad Lesy  Klánovice  Běchovice  Koloděje         22   Uhříněves  Nedvězí  Kolovraty  Benice  Královice  
  P4 Kunratice   P5 Slivenec   P6 Nebušice  Lysolaje  Přední Kopanina  Suchdol    P7 Troja   P8 Březiněves  Ďáblice   Dolní Chabry  
  Informace o místních úřadech, které nejsou uvedeny včetně usnesení, vyhlášek naleznete na serveru PRAHA, PRAHA.CZ  správní úřady i zde.   
  Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) :  Cestovní ruch v Praze    
   Aktuální dopravní omezení v Praze dnes    Kamery    Úřad není labyrint   Elektronická podatelna    Doprava, zábory, co když..      
 

HAVÁRIE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 
   PRAHA 1 - 4     5 - 10     11 - 14    15 - 18    19 - 22    FORMULÁŘ   
Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích 1.třídy  >>>  Stanovení místní přechodné úpravy silničního provozu >>>  Povolení zvláštního užívání komunikace 
Zákon 501/2004, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Změna spočívá v souhlasu - vzdání se práva všech dotčených účastníků řízení, nabytí právní moci po až druhý den pod vzdání se práva dotčených účastníků odvolání
 
  Důležité kontakty   SILNOPROUD     SLABOPROUD    OSTATNÍ SÍTĚ    MHMP-TSK-DP-POLICIE    FIRMY    
  Havárii je nutno oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace a na odbor dopravy. Na odbor dopravy MČ podat písemnou žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení výkopových prací v důsledku havárie na inženýrských sítích dle správního členění hl. m. Prahy. Ověření vlastníka lze ve výpisu z  katastru nemovitostí  >>>   Současně je nutno dodržovat přechodné úpravy provozu na místních komunikacích I.třídy ve správě TSK  >>>   Pokud se nejedná o havárii a vlastník komunikace, pozemku je TSK je nutno provést  >>>    
 

Interaktivní mapa Prahy ON-LINE

 
  Organizace ARCHAIA  |  Centrum Kontakt pomoc v nouzi  |   IMIP  |   Pražské služby a.s.  |  Pražské služby  |  
  Zajímavosti Pražská informační služba I   PREMIS  |   TicketPro Praha   |  Programy kin   Městské knihovny - archiv tisk ...  |  Mobilní zvonkohra     
  Správci inženýrských sítí na internetových stránkách  
  KOLEKTORY PRAHA   |   TSK hl. m. Prahy  |   PRAŽSKÁ ENERGETIKA, a.s.  PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE   |   PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.  |  PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s   |   TransgasNet, a.s. 
SDĚLOVACÍ KABELY:   CentroNet, a.s.  DATTEL a.s. Dattelkabel a.s.  |  GREVIS telekomunikace, a.s.  |   INWAY  |  MAXPROGRES s.r.o.  |  T - Systems PragoNet, a.s.  TELECOM   SITEL, spol. s r.o. SUPTel  |  TELES, s.r.o. telefonní systémy  TELE2  Sloane Park Property Trust, a.s.  Czech On Line, a.s.  Pomůcky
 
 

 AKTUALIZACE - SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 
  Ve vyjádření správců inženýrských sítí jsou stanoveny podmínky k projektové dokumentaci, stavebnímu povolení. Při realizaci se dále rozšiřuje o smlouvy, protokoly a zápisy, které jsou v odkazech "realizace" pouze orientační. Vzhled stránky - tisk nutno nastavit na šířku.  
 
bulletALIATEL, a.s.
bulletARISTEL, s.r.o.
bulletBroadNet Czech, a.s.
bulletBT(Worldwide) Limited
bulletCallino, a.s.
bulletCATR, s.r.o.
bulletCentroNet, a.s.
bulletCEZ Tel, a.s.
bulletCity Network Connection, s.r.o.
bulletCONTACTEL, s.r.o.
bulletCZCOM, s.r.o.
bulletCZECH ON LINE, a.s.
bulletČD, DDC OSŽT KO spoje
– kabelový oddíl
bulletČD-TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
bulletČD DDC SDC, správa dopravní cesty
bulletČD DDC SS stavební správa
bulletČD DDC SŽGP STD
správa technické dokumentace
bulletČepro, a.s.
bulletČeská správa letišť s.p.
bulletČeské radiokomunikace, a.s.
bulletČeský mobil, a.s.
bulletOskar
bulletČeský Telecom
MPO dokumentace a ochrana sítí
bulletČeský Telecom,
MPO, ÚTS, DK, PT, PP dokumentace a ochrana všech sítí Telecomu
bulletČeský Telecom dálkové kabely
bulletČeský Telecom kabelovod
bulletDial Telecom, s.r.o.
bulletDPHMP svodná komise
bulletDP správa Silové kabely
bulletDP spr.trakč.vedení
bulletDP spr.kolej.pasů
bulletDP nást.ostrůvky
bulletDP spr.telekomunikací
bulletDrážní úřad
bulletEltodo Citelum, s.r.o.
bulletETEL, s.r.o.
bulletEurotel Praha, s.r.o.
bulletGLOBALTEL, a.s.
bulletGTS Czech, a.s (Dattel) +KPNQ west Assets Cz
bulletInWay, a.s.
bulletJCDecaux, s.r.o.
bulletKatastrální úřad Praha
Praha - západ, východ
bulletKolektory Praha
příspěvková organizace
bulletMagistrát HMP
Životní prostředí
bulletMagistrát HMP
Vodohospodářské oddělení
bulletMEMOREX TELEX Communications CZ, a.s.
bulletMERO ČR, a.s.
bulletMETRO, a.s. OPM+ sítě
bulletMinist.vnitra SSK
bulletSpráva sítí Povodí Vltavy, s.p.
bulletT-Systems PragoNet, a.s.
bulletPražská energetika, a.s.
bulletPražská plynárenská, a.s.
bulletPražská teplárenská, a.s.
bulletPražské vodovody a kanalizace, a.s.
bulletPortland Trust, s.r.o.
bulletŘízení letového provozu
bulletSITEL, s.r.o.
 
 

KLIKNI NA MNE

KLIKNI NA MNE

KLIKNI NA MNE

 
 
bulletSLOANE Park Prosperity Trust, a.s.
bulletSTE, a.s. - SDK, PRE
bulletSUPTel, a.s.
bulletTELE 2, s.r.o.
bulletTELIA Networks, a.s.
bulletTES Media, s.r.o.
bulletTES WIRELESS, s.r.o.
bulletTISCALI-ČDT, s.r.o.
bulletT- mobil Radiomobil
bulletTransgasNet, a.s.
bulletTSK HMP Svodná komise
bulletTSK odbor koordinace
bulletTSK – TD
bulletUPC - Dattelkabel
Kabel net holding
bulletVÚSS Vojenská ubyt.správa
     

KLIKNI NA MNE

   
    Firmy   NAHORU   Dopravní  značení  
  ADOZ PROZNAK   Pražské služby a.s.    JIP s.r.o.    |     Centrum dopravního výzkumu   |