Informace pro veřejnost

 

 

Upozornění pro vydání souhlasu s provedením výkopových prací nebo souhlasu se záborem

 

 

 žadatel musí předložit následující údaje:

 


2x přehlednou koordinační situaci 

 

Název akce     (např. Rybalkova, vodovodní přípojka)

 

Termín realizace     (např. 1.4.2001 – 31.5.2001)

 

Investor:  název

                adresa

                IČO    

                odpovědný pracovník

                telefon

 

Inženýring:   název

                     adresa

                     IČO 

                     odpovědný pracovník

                     telefon

 

 

 

 

Souhlas s provedením výkopových prací a Souhlas se záborem je vydáván Odborem koordinace 1 měsíc před zahájením prací.

 

 

 

 

 

1) Po obdržení Souhlasu s provedením výkopových prací a Souhlasu se záborem je investor povinen uzavřít nájemní ( popř. výpůjční ) smlouvu s příslušným správcem komunikace (Oblastní správa - TSK hl. m. Prahy, obvodní, MČ, popř. místní úřad).

 

Příslušné OS - TSK :

 

 

 

Úřední hodiny

Vedoucí

Telefon

 

 

 

 

Pro Prahy 1, 2, 3

 

 

 

Oblastní správy Centrum

 

 

 

P 1, Školská      13/687

středa  8 - 13 h

Ing. Czech

222 232 458

P 2, Rejskova    1/1052

středa  8 - 13 h

Ing. Kodedová

222 562 242

P 3, Milíčova     24/173

středa  8 - 13 h

p. Obrusník

222 780 099

 

 

 

 

Pro Prahy 4, 11, 12

 

 

 

Oblastní správa Jih

 

 

 

P 4, Bezová 1658

středa  8 - 13 h

Ing. Rezek

261 221 815

 

 

 

 

Pro Prahu 5

 

 

 

Oblastní správa  Jihozápad

 

 

 

P 5, Radlická 24/225

středa 8 - 13 h

Ing. Kaliba

251 565 309

 

 

 

 

Pro Prahy 6,  7

 

 

 

Oblastní správa Severozápad

 

 

 

P 6, Bubenečská 15/309

středa 8 - 13 h

pí. Pohludková

224 321 667

 

 

 

 

Pro Prahy 8, 9

 

 

 

Oblastní správa Sever

 

 

 

P 9,  Poděbradská 218/185

středa 8 - 12.30 h

Ing. Tumpach

281 860 084

 

 

 

 

Pro Prahy 10, 15

 

 

 

Oblastní správa východ

 

 

 

P 10, Holandská 48/1050

středa 8 - 12 h

pí. Kriesmanová

271 724 826

 

2) Investor je povinen nahlásit ukončení akce odboru koordinace zvláštního užívání komunikací na tiskopise k tomu určeném. Součástí tiskopisu musí být potvrzení o odevzdání skutečného provedení stavby (včetně geodetického zaměření) do odboru 530 TSK (linka 235). Tiskopis s potvrzením odboru koordinace a odboru informačního rozvoje předloží investor oblastní správě TSK jako doklad pro ukončení nájemní smlouvy.