Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích 1.třídy na území

Osazení přechodného dopravního značení na území MČ Praha 1 – 22

 

 

 

* Nutná uzavřená smlouva s MHMP

* Osazení dopravních značek dle TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“

* Přenosné značky mohou být užity výlučně pro omezení automobilového provozu, nikoliv pro úplnou uzavírku komunikací

* Po dobu prací lze zabrat pouze jeden jízdní pruh v max.délce 50 m, přičemž je nutné zachovat průjezd v minimální šíři 3 m v každém směru

* Při opravě více závad na jedné trase je možno provádět práce jen postupně, maximálně však 3 dny

* Na havarijní zásahy se vztahuje pouze povinnost telefonického ohlášení

* Termín pouze v době mimo rekreační provoz – poslední den před dnem pracovního volna od 13 do 20 hod a v poslední den pracovního volna od 13 do 20 hod.

 

 

Stanovení se nevztahuje a žadatel musí požádat OD MHMP o rozhodnutí ve smyslu zákona o pozemních komunikacích

 

Na práce souvislé údržby vyžadující vypnutí SSZ na delší dobu než 3 hodiny  a práce většího rozsahu, nebo kde si technologický postup vyžádá delší čas než stanovené 3 dny pro každou etapu.

 

 

 

 

Stanovení se nevztahuje na práce prováděné na komunikacích níže uvedených v tabulce.

Pro práce na uvedených komunikacích musí investor požádat vždy o rozhodnutí ve smyslu §24 zákona č.13/1997Sb.

 

P

Komunikace

Úsek

1

Wilsonova, Nezábranská, Těšňovský tunel

 

2

Legerova, Sokolská, Nuselský most

 

4

Barrandovský most

 

5

Barrandovský most

 

 

Strakonická

Barrandovský most – Svornosti

 

Hořejší nábřeží, Dienzenhoferovy sady, V Botanice

 

 

Kartouzská, Duškova, Vltavská, Strahovský tunel

 

 

Mrázovka, Dobříšská, Zlíchovský tunel

 

 

Radlická

Kartouzská – Laurova

 

Ostrovského

Radlická – Nádražní

7

Korunovační, Letenský tunel, Za Viaduktem

 

 

Železničářů, Veletržní

 

 

nábř.kpt.Jaroše

Za Viaduktem – Dukelských hrdinů

do centra

 

Bubenská

Veletržní – Strojnická

9

Kbelská

Poděbradská – Kolbenova

 

 

 

 

Co je nutné provést

Zahájení

Odbor dopravy MHMP

FAX  236 007 040

 

POLICIE ČR DI PRAHA

FAX  974 825 688

 

POLICIE ČR                                     TEL 974 825 662

FAX 974 825 661

Ukončení

POLICIE ČR                                     TEL 974 825 662

FAX 974 825 661

 

 

 

 

 

 

VO - dispečink

2 6134 3758    800 101 109   602 391 727   731 124 160

FAX 261 341 501