N E P O S T R A D A T E L N É   K O N T A K T Y

 

S L A B O P R O U D

 

 

Telefónica O2

Czech Republic, a.s.

(TELECOM)

Telefon

Fax

Mobil

Poznámky

Technický dozor

Dispečink technického provozu

271 462 014

Nepřetržitý provoz

 

V případě poškození

Martin Růžička

271 464 976

271 464 229

602 380 902

P1, 2, 5, 6

Bukovská

 

 

606 757 245

P3, 7, 8, 9

Benda

271 463 060

 

606 757 265

P4, 10

 

 

 

 

 

Aubrecht

271 421 490

271 467 510

602 389 378

Řešení škody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA – sekce informačních technologií a komunikací

Ing.M.Jeníček

974 841 705

974 841 045