N E P O S T R A D A T E L N É   K O N T A K T Y

S I L N O P R O U D

 

 

P R E

Telefon

Fax

Mobil

Poznámky

Kabelová inspekce - oblastní technici

Dispečer poruchové služby

267 054 365

 

267 052 111

Po-čt / 7-15:15
    / 7-14:00

 

224 915 151

 

 

OSTATNÍ DOBA

Dispečink kabely NN

267 055 497

 

 

V případě poškození

Dispečink kabely VN

267 055 496

 

 

dtto

Jirsa Jiří

267 055 499

 

602 661 967

 

Hanus Zděnek

267 052 133

267 054 323

602 227 417

Vedoucí KI

Weingärtner Vladimír

 

 

606 608 942

Kabel.inspekce

Fraňo Milan

 

 

602 396 312

dtto

Hyneš Libor

 

 

602 394 223

dtto

Dvořák Petr

267 052 632

267 052 691

724 170 587

dtto

Linek Miroslav

 

 

602 349 516

dtto

Bartůněk Josef

 

 

724 171 804

dtto

Zeman Petr

 

 

602 411 764

Technik SK

Skřivánek Libor

 

 

602 208 030

Technik SK

Kubát

 

 

602 355 073

Technik SK

Vinopal Petr

 

 

724 152 679

Oblastní technik

Ing.Štěp Pavel

 

 

724 276 503

dtto

Vavrek Jan

 

 

724 218 646

dtto

Stejskal Milan

 

 

724 218 651

dtto

Doležal Lubomír

 

 

724 218 648

dtto

Pátek Miloš

 

 

602 349 517

dtto

Pokorný Jan

 

 

724 218 658

dtto

Průšová Marcela

 

 

724 218 654

dtto

Ing.Šmídová Věra

 

 

724 276 354

dtto

Votava Martin

 

 

724 152 678

dtto

Kopecký Josef

 

 

724 218 656

dtto

Nešvara Eduard

 

 

602 362 024

Dispečink SEVER

Schreiner Jiří

 

 

602 362 021

Dispečink JIH

Jakl Luboš

 

 

724 152 676

Technik VN

Martinovský Vladimír

 

 

724 218 804

Trafostanice

Pojer Tomáš

 

 

724 152 677

Trafostanice

Žbánek Leo

 

 

602 362 055

Nastavení ochran

Soukup Karel

 

 

724 102 954

Měření

Trča Vladimír

 

 

602 183 942

Měření

Ing.Fillete

267 052 502

 

602 119 879

Měření

Jakoubek Viktor

 

 

724 036 441

Diagnostika, najíždění, plát.zkoušky, poruchy

Peffková Olga

 

 

602 266 106

Technická dokumentace

Kouda Roman

267 052 676

267 052 407

724 231 948

Údržba distr.sítě II
východ - mistr

Ing.Sláma

267 052 313

 

602 396 320

VVN

Ing.Horák

267 052 140

 

 

VVN

 

 

 

 

 

 

 

ELTODO – CITELUM,

s r.o.

Telefon

Fax

Mobil

Poznámky

Technický dozor - oblastní technici

VO - dispečink

800 101 109

261 343 758

602 391 727  

Eurotel

Ing.Smrček František

266 710 779

 

606 732 092

Ved.stř.1001

Velík Ivan

266 710 761

 

606 734 084

Oblastní technik

Chodil Martin

286 856 368

286 856 368

606 733 460

Ved.stř.1002

Obr Martin

dtto

dtto

606 733 470

Oblastní technik

Brdek Arnošt

267 311 003

 

606 733 454

Ved.stř.1003

Pokorný Petr

dtto

 

606 733 458

Oblastní technik

Ing.Jun Otakar

261 344 219

 

724 147 746

Ved.stř.1004

Ing.Hubinka Miroslav

dtto

 

602 682 824

Oblastní technik

Donev Pavel

251 612 285

 

602 682 825

Ved.stř.1005

 

dtto

 

 

Oblastní technik

Trávníček Vladimír

 

 

724 300 834

Slavnostní

plyn.osvětlení

Sisr Luboš

261 344 225

dtto

606 733 462

Technický dozor

Pokorný Viktor

261 344 227

dtto

606 733 459

Technický dozor

Ing.Bursíková Věra

261 344 214

261 344 205

724 036 035

Přenesená správa VO

Haklová Jarmila

261 341 408

dtto

 

T.dokumentace

 

 

 

 

 

EDS s.r.o. dispečink

 

261 341 501

731 124 160

T-mobile