N E P O S T R A D A T E L N É   K O N T A K T Y

 

O S T A T N Í  S Í T Ě

 

 

P L Y N
pohotovost 1239

Telefon

Fax

Mobil

Poznámky

VYTÝČENÍ  - nutno mít výkresy včetně výkresů / do r.1996, předání staveniště oblastní technici NTL – STL, VTL. V případě ocel.potrubí měření KTS před a po zhutnění.

Dispečink

267 173 313

 

 

V případě poškození

Valin

2 67172 118

 

602 667 086

vytýčení

Svačinka

267 172 118

 

724 261 428

vytýčení

Stehlík

267 172 118

 

724 261 427

vytýčení

Hölgye

267 172 749

 

606 752 595

VTL-technik

Vavřina

267 172 469

 

 

VTL-tech.dozor

STL - NTL

 

 

 

 

Toman

267 172 111

 

 

P2, P3

Nýdrle

267 172 111

 

 

P8

Ševčík

267 172 111

P9, Vinoř

Kolovraty

přilehlé obce

Lysec

267 172 111

 

P5, P6

přilehlé obce

Kotál

267 172 656

P1

602 644 976

Technik STL+RS

Technici     >>>

příslušné oblasti

 

 

 

 

 

 

PVK

Telefon

Fax

Mobil

Poznámky

Technický dozor

V případě požadavku ve vyjádření uzavřít smlouvu, nutno zkonzultovat s PVK. Sebou originály výkresů z TD včetně vyjádření PVK. U protlaků, tj.hloubka uložení vodovodu je min.1,5 m, v případě výstavby bývá krytí sníženo tzn.lze hloubku uložení vytýčit, ale za úhradu. Po konzultaci se zástupcem servisu vyhledávání poruch, je snížení krytí vyjímečné.

Trasování, vytýčení a geodetické zaměření vodovodní sítě Bezděk  267 194 247    724 614 634    Košák  267 194 227

VYtýčení a geodetické zaměření kanalizační sítě               Roule    267 194 302    602 667 221    Brčák   267 194 210

CALL CENTRUM

840 111 112

267 312 461

nepřetržitě

V případě poškození

Samek Rudolf

221 969 538

 

724 174 338

pravý břeh

oblast 1

Břízová

241 767 384

 

606 743 868

oblast 2

Kancelář

 

Kolarovova

Poljanova

Modřany

Bein

221 969 538

 

724 174 339

levý břeh

oblast 3

Kancelář

 

Svatovítská 1

 

Dejvice

Süss

 

 

606 743 037

 

TEPLÁRENSKÁ

 

 

 

 

Dispečink

 

266 752 921

 

V případě poškození

KOLEKTORY PRAHA

 

 

 

 

Centrální dispečink

222 248 007-9

 

 

 

VUSS PRAHA

 

 

 

 

Sekretariát

973 206 201

 

 

 

Hrouz

 

267 194 263