N E P O S T R A D A T E L N É   K O N T A K T Y

 

M H M P  -  T S K  -  DP - P O L I C I E  Č R

 

MAGISTRÁT MHMP   DIO – DIR

Odbor dopravy - odd. silničního správního úřadu,  Řásnovka 8, P 1

 

 

Telefon

Fax

Mobil

Odbor dopravy MHMP

 

 

236 007 040

 

1

Ing.Matheová

236 004 389

 

 

2, 3

p.Javašov

236 004 325

 

 

4, 11, 12

Ing.Šašková

236 004 436

 

 

5, 16

ing.Routnerová

236 004 255

 

 

6, 13, 17

p.Důra

236 004 392

 

 

7, 8

ing.Pavelec

Bc.Krejča

236 004 324

 

 

9, 14, 18, 19, 20, 21

Ing.Frejlach

236 004 435

 

 

10

Ivana Hlavatá

236 004 207

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Telefon

Fax

Mobil

Dispečink

Zakouřil

296 132 150

 

 

Tramvaj

Hrabalová

296 122 551

 

 

Autobus

Dostál, Marečková

296 132 126

 

 

Vedoucí

Meterbachová

296 133 111

 

 

 

 

 

 

 

Posunutí zastávky

 

 

 

Tramvaj

Čiháková

296 122 512

296 122 511

606 609 399

Autobus

Lacina

296 133 210

 

602 225 913

Havárie

směnový dispečer

Kuchař

296 133 121

296 133 150

 

Poškození kabelů

DP trakce

296 125 930

 

 

 

POLICIE ČR – POVOLENÍ          DIO – DIR        DI  KONGRESOVÁ, 6.patro

Praha

 

Telefon

Fax

Mobil

1, 19 Kbely

ing.Janský Michal

974 825 671

 

 

2, 3

ing.Famfule Vojtěch

974 825 672

 

 

4, 12

ing.Jurina Martin

974 825 674

 

777 730 544

5

ing.Zajíček Josef

974 825 675

 

777 730 545

6, 17 Řepy

JUDr.Vorel Jan

974 825 676

 

777 730 546

7, 20 H.Počernice

ing.Kott Jiří

974 825 677

 

777 730 547

8

p.Vocásek Pavel

974 825 678

 

777 730 548

9, 18 Letňany

ing.Pluhař Vít

974 825 679

 

777 730 549

10, 15

p.Pazderník Josef

974 825 680

 

777 730 550

11, 22 Uhříněves

ing.Břeský Ladislav

974 825 681

 

 

13, 16 Radotín

ing.Krupka Vladimír

974 825 683

 

 

14, 21 Újezd n.Lesy

ing.Hovorka Martin

974 825 684

 

 

světelná signalizace

ing.Opočenský Josef

974 825 673

 

 

světelná signalizace

ing.Dražek Pavel

974 825 682

 

 

sekretariát

Forejtová Alena

974 825 689

 

 

ČR DI

 

974 825 688

 

 

HDŘÚ

 

974 825 662

974 825 661

 

 

T S K   Na Bojišti 5, P 2

 

 

Telefon

Fax

Mobil

TSK integrovaný systém

Hlášení havárií mimo pracovní dobu páteřní komunikace

224 231 950

 

 

Odbor systémů řízení dopravy 620   HW

Kvapil Petr

224 231 984

224 230 644

602 238 669

Zkoušky hutnění

Čihák

281 869 368

 

602 214 889

 

Dvořák

 

 

602 239 023

SSZ   dispečink - servis

 

 

 

AŽD

P1, 3

272 654 646

 

602 760 699

EDS   po -

OSTATNÍ PRAHA

261 263 978

trvale

244 470 800

Světelné značky   dispečink - servis

 

 

 

Mašek

P3, 5, 6, 7, 10

257 912 834

257 912 834

602 211 550

EDS

P1, 2, 4, 8, 9

261 263 978

trvale

244 470 800

TSK odbor dopravního značení

 

 

 

Vedoucí odboru

Miloslav Božovský

257 015 836

257 319 708

602 669 618

P6

Eva Soukupová

257 015 832

 

 

P3, 10

Vladimír Musil

257 015 839

 

 

P1, 5

Květosl.Malířová
malirovak@tsk.mepnet.cz

257 015 835

 

 

P2, 4

Zdeněk Kožíšek

257 015 831

 

 

P8,9

Martin Dvořák

257 015 839

 

 

P7

Miroslav Bernard

257 015 834-5