MČ - Ohlášení užívání veřejného prostranství

TSK, MČ - Žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení výkopových prací

v důsledku havárie na inženýrských sítích dle správního členění hl. m. Prahy

Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se od 1.7.2001 upravuje uspořádání hlavního města pro výkon některých

činností na úseku státní správy do 22 správních obvodů.

 * Prosím o upozornění v případě nových a aktuálních informací, které budou následně aktualizovány

 

Praha 5

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 5, Praha - Slivenec

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 5

náměstí 14. října, 150 22 Praha 5

Informace:

Telefon:    257 000 545-7

Fax:           257 32 49 47

 

  Praha – Slivenec    251 818 044   fax: 251 811 587

  Oznámit, faxem plánek,  žádost neposílat !!!

 

 Odbor dopravy a ochrany životního prostředí

Fax:  257 000 150

Telefon

Mobil

Ing.Lenka Koterová

257 000 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 TSK  P 5, Radlická 24/255

Fax: 251 565 309

Telefon

Mobil

Březíková Ivana

251 564 313

 

Dudová Marie

dtto

 

Dvořáková Věra Ing.

dtto

 

Poznámky

Číslo VP nevydává, nejdříve nahlásit MČ !

Elektronická podatelna

 

 

Praha 6

Správní obvod je tvořen územím městských  částí:

Praha 6, Praha – Suchdol, Praha – Nebušice, Praha – Přední Kopanina, Praha - Lysolaje

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 6

Československé armády 23, 160 52 Praha 6

Informace:

Telefon:    220 18 93 10 nebo 220 18 95 62

Fax:           233 33 13 37

 

 Praha – Suchdol           220 921 218

 

  Odbor dopravy

Fax: 233 344 929

Telefon

Mobil

Martin Hataš

220 189 922

 

Jarosl.Kadeřábková

220 189 566

sekretářka 

 

Odbor péče o prostředí

Oddělení správy veřejné zeleně

Jana Vaněčková

220 189 402

 

 FAX

224 312 481

 

 

Poznámky:   Nutno poslat písemně !

Elektronická podatelna

 

 

 TSK  P 6, Bubenečská 15/309

Fax: 224 390 780

Telefon

Mobil

Čápová Linda

224 390 771

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

 

Elektronická podatelna

 

Praha 7

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 7, Holešovice - Bubeneč - Letná,

Praha - Troja

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 7

nábřeží kapitána Jaroše 1 000, 170 00 Praha 7

Informace:

Telefon:    233 37 07 15,233 37 67 32

Fax:           233 38 33 21

 

 

 

 

 Odbor dopravy

Fax:  233 374 651

Telefon

Mobil

Miloslava Vitásková

22014 4024

603 211 727

Petra Mikyšková

22014 4028

 

Odbor životního prostředí

Alena Rothbauerová

22014 4154

732 476 959

 

 

Poznámky:

 

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TSK  P 6, Bubenečská 15/309

Fax: 224 390 780

Telefon

Mobil

Čápová Linda

224 390 771

 

 

 

 

 

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 8

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 8, Praha – Dolní Chabry, Praha – Březiněves, Praha - Ďáblice

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 8

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

Informace:

Telefon:    224 81 90 13, 222 80 55 06

Fax:           222 80 56 70

 

 Oznámení havárie pouze na MČ

 Praha – Ďáblice  283 916 723

 

 Odbor dopravy

Fax:  222 805 762

Telefon

Mobil

Věra Tomanová

222 805 718

 

vera.tomanova@p8.mepnet.cz

 

* Havárii oznámit vlastníku dotčené pozemní     komunikace a na odbor dopravy.
OD nepřiděluje havarijní číslo !!!

* Na odbor dopravy podat písemnou žádost
o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace.

Odbor životního prostředí

Kurelová Veronika

222 805 747

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

posta@p8.mepnet.cz

 

 TSK  P 8, Poděbradská 218/185

Fax:  281 865 109

Telefon

Mobil

Merzová Iveta

281 045 614

 

Bejčková Martina

257 015 612

 

Faifr

257 015 616

 

 

281 045 616

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 9

Úřad městské části Praha 9

Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Informace:

Telefon:    283 09 11 01-3

Fax:           283 09 13 38

 

 Odbor životního prostředí a dopravy

Fax:  283 891 997

Telefon

Mobil

Hanušová Pavla

283 091 356

 

 

 

 

 

Poznámky:  Poslat písemnou žádost !!!

Elektronická podatelna

podatelna@praha9.cz

 

 

 

 

 

 

 

  TSK  P 9, Poděbradská 218/185

Fax: 281 865 109

Telefon

Mobil

Macháček Jiří

257 015 620

 

Müllerová

257 015 617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:   Chodníky ve správě MČ !

Elektronická podatelna

 

Praha 10

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Informace:

Telefon:    267 09 35 83, 267 09 33 09

Fax:           267 09 33 09

 Odbor dopravy a energetiky

 Oddělení komunikací - silniční správní úřad

Fax:

Telefon

Mobil

Biskup

267 310 922

736 499 356

Janata

267 093 494

 

Odbor životního prostředí

Lucie Heidekerová

267 310 384

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 

 

TSK  P 10, Krupská 28

Fax: 271 721 841

Telefon

Mobil

Růžička Rudolf

296 826 014

737 884 768

Janáková

296 826 011

 

 Odbor životního prostředí

Veselá

267 093 500

 

Petřík

267 093 367

 

Poznámky:   Zeleň nutno zvlášť ohlásit !!!

Elektronická podatelna