MČ - Ohlášení užívání veřejného prostranství

TSK, MČ - Žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení výkopových prací

v důsledku havárie na inženýrských sítích dle správního členění hl. m. Prahy

Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se od 1.7.2001 upravuje uspořádání hlavního města pro výkon některých

činností na úseku státní správy do 22 správních obvodů.

 * Prosím o upozornění v případě nových a aktuálních informací, které budou následně aktualizovány

Praha 1

Úřad městské části Praha 1

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Informace:

Telefon:    222 23 31 68

Fax:           222 23 16 46

 

 Odbor dopravy a životního prostředí

Fax:

Telefon

Mobil

Borkovec

221 097 314

 

Ambrožová

221 097 386

 

 

 

 

 

Poznámky:   7 dní !!!

Elektronická podatelna

 

 

 TSK  P 1, Školská 13/687

Fax: 222 232 458

Telefon

Mobil

Bělohlávková Libuše

222 232 453

 

Roušarová Mirosl.ing.

dtto

 

Klosová Eva

dtto

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

Praha 2

Úřad městské části Praha 2

Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Informace:

Telefon:    224 25 37 74

Fax:           222 51 01 38

 

 Odbor dopravy - pracoviště: Žitná 51

Fax:

Telefon

Mobil

Hromasová

236 044 164

 

 

222 520 224

 

Oddělení ochrany životního prostředí

Anna Randáková

236 044 112

602 691 651

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 TSK  P 2, Rejskova 1/1052

Fax: 222 562 242

Telefon

Mobil

Kodedová Stanisl.ing.

222 562 242

 

Juríková Miluše

222 560 826

 

 

 

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

Praha 3

Úřad městské části Praha 3

Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3

Informace:

Telefon:    284 86 23 29

Fax:           284 86 23 30

 

 

 

 

 

 Odbor dopravy - pracoviště Seifertova 51

Fax:  222 540 864

Telefon

Mobil

Sovová

222 116 411

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

Budinská Lucie, Bc.  

222 116 366

 

 

Poznámky:  Písemně !!!

Elektronická podatelna

 

 

 

 TSK  P 3, Milíčova 24/173

Fax: 222 780 099

Telefon

Mobil

Obrusník Petr

222 780 099

 

Musilová Zdeňka

dtto

 

Semecký Jiří

dtto

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

Praha 4

Úřad městské části Praha 4

Táborská 350, 140 45 Praha 4

Informace:

Telefon:    261 19 21 77-8, 261 19 24 73-4

                   pro Kunratice 261 19 25 10

Fax:            241 74 17 43

  

 Pouze oznámit, odhlásit ukončení !!!

 Praha – Kunratice    244 912 255

 

 Odbor stavební    2. oddělení stavebního řádu I

Fax:

Telefon

Mobil

Kurka

261 192 242

 

 

 

 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Millerová

261 192 378

Oblast Krč 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 TSK  P 4, Bezová 1658

Fax: 244 462 516

Telefon

Mobil

Havel Petr Ing.

244 462 498

 

Kadlecová Jitka

244 462 510

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 posta@praha4.cz