MČ - Ohlášení užívání veřejného prostranství

TSK, MČ - Žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení výkopových prací

v důsledku havárie na inženýrských sítích dle správního členění hl. m. Prahy

Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se od 1.7.2001 upravuje uspořádání hlavního města pro výkon některých

činností na úseku státní správy do 22 správních obvodů.

* Prosím o upozornění v případě nových a aktuálních informací, které budou následně aktualizovány

 

Praha 15

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 15, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dubeč, Praha – Petrovice, Praha - Štěrboholy

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

Informace:

Telefon:    281 00 31 90

Fax:            274 86 47 56

 

Oznámení havárie pouze na MČ

Praha – Dubeč  272 701 925           Vitíková

Fax                       272 701 821        poslat faxem

 

Praha – Dolní Měcholupy         272 706 422

 

Praha – Petrovice                      274 860 731

Písemně P15, tráva a zeleň Petrovice

 

Praha – Štěrboholy                   272 701 734

Oznámit, písemně na P15 !!!

 

Fax: 

Telefon

Mobil

Kubalová

281 003 608

 

Kasalová

dtto

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 TSK  

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 16

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 16 (dříve Praha – Radotín), Praha – Velká Chuchle, Praha – Lochkov, Praha – Zbraslav,

Praha - Lipence

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 16

Václava Balého 23, 153 00 Praha 5

Informace:

Telefon:    257 91 16 87

Fax:            257 91 02 97

 

 

 

 

Fax: 

Telefon

Mobil

Jirásek

234 128 291

 

Chmelenský

257 911 693

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 TSK                      N E H L Á S I T !!!

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 17

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 17 (dříve Praha – Řepy), Praha - Zličín

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 17

Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

Informace:

Telefon:    235 30 00 05

Fax:            235 30 01 29

 

Fax: 

Telefon

Mobil

Ing.Čiberová

234 683 527

 

Nováková

234 683 527

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 

 TSK                      N E H L Á S I T !!!

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 18

Správní obvod je tvořen územím městské části

Praha 18 (dříve Praha – Letňany)

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 18

Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany

   Informace:

Telefon:    284 02 81 11

Fax:            283 92 27 67

 

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí 

Fax:  284 028 225

Telefon

Mobil

Tomislav Fiedler

284 028 176 

 

 fiedler@letnany.cz

 

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 TSK  

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna