MČ - Ohlášení užívání veřejného prostranství

TSK, MČ - Žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení výkopových prací

v důsledku havárie na inženýrských sítích dle správního členění hl. m. Prahy

Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se od 1.7.2001 upravuje uspořádání hlavního města pro výkon některých

činností na úseku státní správy do 22 správních obvodů.

* Prosím o upozornění v případě nových a aktuálních informací, které budou následně aktualizovány

 

Praha 11

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 11, Praha – Křeslice, Praha – Šeberov,

Praha - Újezd

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Informace:

Telefon:    267 90 22 07, 267 90 22 09

Fax:           267 90 22 86

 

Hlásit také na P11 !!!

Praha – Šeberov          244  911 713

Praha – Újezd              272 690 545  Pitrmanová

 

Fax:

Telefon

Mobil

Hanzelová ing.

267 902 357

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 Odbor životního prostředí

Fax:

Telefon

Mobil

Vyskočil

 

 

 

 

 

Poznámky:  Zeleň nutno zvlášť ohlásit !

Elektronická podatelna

 

 

 

 TSK

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

 

 

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 12

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 12, Praha - Libuš

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 12

Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany

Informace:

Telefon:    244 02 82 56

Fax:            244 40 24 45

 

 

Oznámit,  písemně P12 !!!

Praha – Libuš    261 911 876

 

Fax:  241 714 146

Telefon

Mobil

Říhová

241 714 481

 

Baštová

dtto

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TSK                      N E H L Á S I T !!!

 

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

 

Elektronická podatelna

 

 

Praha 13

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 13, Praha – Řeporyje, Stodůlky, Lužiny, Velká Ohrada, Malá Ohrada, Nové Butovice

 

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

 

Informace:

Telefon:    235 01 12 27

Fax:            251 61 92 36

 

  Oddělení zvláštního užívání komunikací

 Fax: 

Telefon

Mobil

 Meuerová Lucie

235 011 404

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

Odbor životního prostředí

Semotamová Eva                 235 011 475

 

 

 

 

 

 

 

 TSK                                      N E H L Á S I T !!!

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

Poznámky

Elektronická podatelna

 

 

 

Praha 14

Správní obvod je tvořen územím městských částí:

Praha 14, Dolní Počernice, Hloubětín, Černý Most, Kyje, Hostavice

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad městské části Praha 14

bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 – Černý Most

Informace:

Telefon:    225 29 52 70

Fax:            281 91 28 55

 

 OVD - Odbor výstavby a dopravy

Fax: 

Telefon

Mobil

Boháček Zdeněk Ing. 

225 295 324 

 

 

bohacek@p14.mepnet.cz

Poznámky:

Elektronická podatelna

 

 

 

 

 Oddělení městské zeleně referent

 Petr Josef Ing.              225 295 328

 

 Oznámení havárie pouze na MČ

 Tajemník

 Dolní Počernice          281 021 091      Stříška ing.

                                         281 021 094     Parkanová
 Fax:                                 281 930 433  

 Pouze telefonicky !!!

 

 TSK                                      N E H L Á S I T !!!

Fax:

Telefon

Mobil

 

 

 

Poznámky:

Elektronická podatelna