S P R Á V C I  I N Ž E N Ý R S K Ý C H  S Í T Í  - Ú  Ř  E  D  N  Í    D  N  Y

SPRÁVCE SÍTÍ

ADRESA                

JMÉNO

TELEFON

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

POŽADAVKY

Katastrální úřad Praha Praha - západ, východ

Pod sídlištěm 9, P8

 

284 041 111

8 – 17

8 – 15

8 – 17

8 – 15

 

pouze podklady

Kolektory Praha

přísp. organizace

Pešlova 341, P9

p.Lopatka

p.Kotmec

272 184 403

8 – 11

12 - 15

 

8 – 11

12 - 15

 

 

 

Magistrát HMP

Řásnovka 8, P1

Životní prostředí

ing.Bakulová

224 484 388

pouze písemně

 

 

 

 

 

Magistrát HMP

Řásnovka 8, P1

Vodohosp.oddělení

ing.Teplý

224 484 261

pouze písemně

 

 

 

 

 

MEMOREX TELEX Communications CZ, a.s.

Rybná 15, P1

Působnost P1,2,3,9,10,14,15

 

222 328 734

13 – 16

9 – 13

13 – 16

9 – 16

 

 

MERO ČR, a.s.

Kralupy nad Vltavou

Veltruská 748

p.Libichová

 

domluva

 

 

 

 

 

METRO, a.s.

OPM+ sítě

Sazečská 1, P10

p.Pucholtová

222 673 274

 

8 – 10

 

8 – 10

 

 

M.vnitra SSK

Správa sítí

Olšanská 4, P3

 

 

8 – 17

 

8 – 17

 

 

 

Povodí Vltavy, s.p.

Grafická 36, P5

ing.Lindnerová

257 099 227

pouze písemně

 

 

 

 

 

Pragonet, a.s.

KONGRESOVÉ CENTRUM

5.května 1640/65, P4

p.Rybák

272 125 111

 

8:30 – 11:30

13 – 16:30

 

8:30 – 11:30

 

formulář

PD, nový stav TZ -1x

Pražská energetika, a.s.

PRE STD

Svornosti , P5

 

p.Novotná digitální sítě:

p.Šebková

p.Peffková p.Kalousková

267 052 169

267 052 347

8 – 12

13 - 15

 

8 – 12

13 - 15

 

 

pro výkop.razítko autorizace podkladů a zkresl.sítě

1 : 500

Pražská plynárenská, a.s.

Plynárenská 500, P4

TD technici pouze středa,ved.tech.p.Zavadil

p.Svatošová

p.Zavadil

267 172 691

267 172 225

7:30 - 12

13 - 15

 

7:30 - 12

13 - 15

 

 

zkreslit situaci sítí plynáren

1 : 500

pouze zaslat písemně

Pražská teplárenská, a.s.

Partyzánská 7a, P7

 

 

8 – 11:30

12:30 - 15

 

 

8 – 11:30

12:30 - 15

 

 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Hradecká 1, P3

p.Matějková p.Štětinová p.Srbová

267 194 241

267 194 214

267 194 223

267 194 389

9:30 - 17

 

9:30 - 17

 

 

pro výkop.razítko zkresl.situace vody 1 : 500 autor.podkladů

Portland Trust, s.r.o.

Klimentská 42, P1

Působnost P2,4,10

p.Spáčilová

222 333 666

domluva

 

 

 

 

 

Řízení letového provozu

K letišti 10, P 6

ing Černý

220 374 078

domluva

 

 

 

 

 

SITEL, s.r.o.

Nad elektrárnou 411, P10

p.Bláha

267 198 111

8:30 - 16

 

8:30 - 16