S P R Á V C I  I N Ž E N Ý R S K Ý C H  S Í T Í  - Ú  Ř  E  D  N  Í    D  N  Y

SPRÁVCE SÍTÍ

ADRESA                

JMÉNO

TELEFON

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

POŽADAVKY

Český Telecom, a.s. MPO, ÚTS, DK, PT, PP

dokumentace a ochrana všech sítí Telecomu

Olšanská 6, P 3 T.D. Dig.síť. Kubelka

Polívka 271 463 112

Ochr.sítí, p.Dvořáková

271 463 125

p.Povol. 71 462 922

Felixová,,Fryjová,Poulíčk.

p.Průchová

p.Chalupská

 

271 462 989

271 462 004

8  17

 

8  17

8  12

 

pro výk.razítko autor.podkl. Telec ne starší 7 dnů, zkresl.situace sítí Telecomu

1:500

Český Telecom dálkové kabely

Olšanská 6, P3

p.Adamcová

p.Šulcová

271 465 731

7:30 - 17

 

7:30 - 17

7:30 - 12

 

 

Český Telecom

kabelovod

Olšanská 6, P 3 

p.Nenadál

602 177 040

271 467 393

domluva

 

 

 

 

po 8 hod.

Dial Telecom, s.r.o.

Pobřežní 3, P 8

p.Zupková

221 718 111

10 – 16

10 – 16

10 – 16

10 – 16

10 - 15

 

DPHMP svodná komise

Na Bojišti 5, P2

ing.Pechar

296 192 113

podat do Čt

 

 

 

 

2x PD s TZ a písem.žádost

DP správa

Silové kabely

Novovysočanská 1, P 3

 

296 125 932

 

7 – 13:30

 

 

 

výk.raz.se zakr.sit.VO

DP spr.trakč.vedení

Korunní 110, P 10, p.Košík

 

296 125 020

domluva

 

 

 

 

 

DP spr.kolej.pasů

Sazečská 1, P10

p.Čiháková

p.Mašek

296 122 512

domluva

 

 

 

 

 

DP nást.ostrůvky

Sazečská 1, P10

p. Hrabalová

296 122 515

domluva

 

 

 

 

 

DP spr.telekomunikací

U vozovny 6, P10

ing. Lacina

296 133 210

domluva

 

 

 

 

 

Drážní úřad

Wilsonova 30, P2, Hl.nádr., 1.n.,sever.věž

 

224 614 130 224 614 454

průběžně

 

 

 

 

formulář podatelna

dokum.1x

Eltodo Citelum, s.r.o.

Novodvorská 14, P4

 

261 341 111

8 - 12

13 - 15

8 - 12

13 - 15

8 - 12

13 - 15

8 - 12

13 - 15

8 - 12

 

ETEL, s.r.o.

Rybná 14, P1

externista, dochází

působn.P1,2,3,4,6,10,17

P8 pouze Karlov

p.Kárník

ÚT 227 272 727

domluva

 

 

 

 

recepci nebo poslat poštou

Eurotel Praha, s.r.o.

Vyskočilova 1b

P4, Michle

p.Zemánek

267 012 156

 

9 – 15:30

 

 

 

 

GLOBALTEL, a.s.

Vodičkova 41, P1

p.Milberger

724 122 203

 

10 – 13

 

 

10 – 13

 

GTS Czech, a.s (Dattel)

+KPNQ west Assets Cz

Vinohradská 184, P2

(Strojimport) P3

p.Maršík

296 157 652

 

8 – 12:30

13 – 16:30

 

8 – 12:30

13 – 16:30

 

KPNQ se spojili s GTS Czech,

potvrzují na stejném místě

InWay, a.s.

Čínská 4, P6

Ludvík 251 004 343

p.Šťastný

251 004 144

domluva

 

 

 

 

 

JCDecaux, s.r.o.

Pobřežní

Rohanský ostrov, P 8

ing Kotlík

603 501 180

266 311 032

domluva