O D K A Z Y   I
V E L K O O B C H O D Y

Domů Odkazy I Odkazy II Formulář Rejstřík

 

Velkobchody

 
 

V ý r o b c e   -   v ý h r a d n í   z á s t u p c e    -   p r o d e j c e


 

         
    ZÁSOBY   ODBYT NEPOUŽITÉHO, NEPRODANÉHO ZBOŽÍ   Evropské obchodní stránky   HLEDÁM DODAVATELE
    ELEKTROTRŽNICE NA PORTÁLE     ELEKTRIKA    YOUR EUROPE - VAŠE EVROPA 
         
  01 Trubková vedení, svorkovnice

21 Veřejné osvětlení
  02 Ocel.konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje, rozvodny, PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY, VYTÁPĚNÍ, KLIMATIZACE

22 Kondenzátory, tlumivky a vysokofrekvenční zařízení
  03 Trakční vedení pro městskou dopravu, jeřáby

23 Uzemňovací a hromosvodový materiál
  04 Venkovní vedení nn

24 Akumulátorové baterie staniční, usměrňovače, STŘÍDAČE
  05 Venkovní vedení vn

25 Hutní výrobky z ocele a barevných kovů
  06 Venkovní vedení vvn

26 Rozvod stlačeného vzduchu
  07 Holé spojovací vedení, přípojnicový rozvod

27 Výrobky chemického průmyslu
  08 Izolované vodiče, šňůry a kabely Cu, Al

28 Nátěrové hmoty
  09 komponenty počítačových sítí, DATOVÉ A RADIOVÉ SÍTĚ

29 Stožáry a příslušenství
  10 Kabelové soubory

30 Sdělovací, signalizační a zabezpečovací zařízení
hodiny, kamery, ozvučení, videotelefon, číselné panely, infotabule, číselné dispeje
  11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí, frekvenční měniče, regulátory

31 Závěsné metalické vodiče a kabely s příslušenstvím
  12 Ústrojí jistící, přepěťové ochrany

 32 Měřící a regulační technika
  13 Stykače, relé a jistící transformátory

33 Spojovací a označovací materiál
  14 Ovládací, návěstní a signální přístroje

34 Pohony, motory, SERVA a příslušenství
  15 Relé a ochrany


35 El.zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, plynů a par
  16 Měřící přístroje


36 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE, ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY, DISPEČINKY
  17 Transformátory, ODPORNÍKY


37 ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍKY, ANTÉNY, ZESILOVAČE
  18 Náhradní zdroje, UPS


 38 ANALÝZA SÍTĚ, DIAGNOSTIKA KABELŮ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPABILITA, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
  19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky a svorkovnice

   
  20 Svítidla a osvětlovací zařízení

39 Literatura a časopisy