Logo Regos2.jpg (10645 bytes)

Regulátor osvětlovacích soustav
pro ekonomický provoz veřejného osvětlení,
nádraží, průmyslových hal,
skladů, sportovišť ...

regos foto-A.jpg (19073 bytes)

 

Projekt podpořen ČESKOU ENERGETICKOU AGENTUROU

Zlatý výrobek v oboru regulace a měření na výstavě ELEKTROTECHNIKA 99

 

Regulace výbojkového a zářivkového osvětlení kvazilineární regulací napětí

Automatická stabilizace výstupního napětí na nominální (volitelnou) hodnotu

Měření výstupních proudů a napětí s registrací úspor

Chráněným systémem binárního spínání 15. kroků vývodů transformátorů čtyřmi kombinacemi

Jemný regulační skok o hodnotě 4V činí v poměru k síťovému napětí pouze 1,74 %

Regulace nezpůsobuje změnu účiníku

Výstupní průběh napětí je bez zkreslení

Skoková regulace nevyvolává harmonické kmity

Jednoduchá konstrukce umožňuje servis vlastními pracovníky údržby VO

Regulátor je sestaven z tuzemských, běžně používaných komponentů

Zařízení lze ovládat nadřazenými systémy regulace podnikové energetiky

Způsob připojení regulátoru k rozváděči VO

Připojení regulátoru
se provádí jako dodatečná montáž ke stávajícímu RVO, tzv. napájecího bodu.
Většinou není nutno budovat nosný pilíř, regulátor lze uchytit na zadní stranu RVO.
Montáž elektrické části je nenáročná, ve vhodném místě se v RVO přeruší propojení mezi měřící částí a pojistkovým polem.
Regulátor se vřadí do tohoto okruhu. Dále je nutno přivést do regulátoru stálé napájecí napětí 230V 50 Hz,
pro napájení řídící jednotky.

Způsob startu soustavy
záleží na místním řešení celého systému. Pokud je RVO řízen interními, mechanickými spínacími hodinami, je možno tyto vyřadit a start spouštět časově přímo z řídící jednotky regulátoru, která hodiny obsahuje.

Základní technická charakteristika

Třífázový systém napájení + nulový vodič  RST+N  3x230/400V

Třífázový systém výstupu + nulový vodič  UVW+N  3x230/400V

Interní časový spínač (na přání astronomický posun času)

Digitální měření vstupního napětí

Digitální měření výstupních napětí ve všech fázích

Digitální měření výstupních proudů ve všech fázích

Digitální měření interní teploty regulátoru

Zobrazení měřených údajů na dvouřádkovém, alfanumerickém, podsvětleném LCD displeji

Programová limitace proudu na každou fázi

Registrace spotřeby elektrické energie měřící soustavy

Registrace uspořené energie regulací soustavy

Registrace průběhů denních odběru – poslední tři dny (pro grafické zpracování průběhu)

Automatický BY-PASS při poruchovém stavu

Zápis poruchových stavů do paměti v reálném čase

Kontrola vnitřní teploty regulátoru s automatickou odezvou na činnost a režim regulátoru

Možnost připojení libovolného komunikačního zařízení pro přenos aktuálních informací o stavu soustavy, výčet dat z paměti i možnost nastavení nových parametrů z dispečinku

Ochrana vnitřních řídících obvodů vlastními jistícími prvky

Ochrana vývodů regulátoru jistícími prvky s charakteristikou C

Ochrana regulačních členů vlastními jistícími prvky

Ochrana obvodů proti přetížení s automatickou odezvou na činnost a režim regulátoru

Teplota pracovního prostředí –30°C ...+50°C

Dodáváno v kovové nebo plastové skříni vysoké kvality se stupněm krytí IP 54/20

Tuzemský výrobce

Technické parametry a ekonomika

Ekonomické informace se opírají o naše dlouholeté zkušenosti. Vycházíme rovněž ze zkušeností obcí
s regulátory jiných výrobců (Iluest, Reverberi, Křižík ...). Ekonomická rozvaha je podložena stanovenou dobou ročního provozu VO = 4100 hodin (11 hodin za den) a současnou cenou za 1 kWh = 1.60 Kč.
Praktické výsledky naměřených úspor porovnávací metodou (provoz 11 hodin bez regulace a stabilizace - provoz 11 hodin se stabilizací a regulací) potvrzují průměrnou úsporu cca 35 %.

 

Tabulka typů, návratnost a orientační ceny

Typ regulátoru

Výkon

Proud

R. úsp.
kWh

Roční úspora Kč

Náv. v rocích

Cena Kč
bez DPH

REGOS 10

10 kW

3 x 14 A

14 350

22 960,-

3,00

  69 000,-

REGOS 15

15 kW

3 x 21 A

21 525

34 440,-

2,29

  79 000,-

REGOS 20

20 kW

3 x 28 A

28 700

45 920,-

1,87

  89 000,-

REGOS 30

30 kW

3 x 42 A

43 050

68 880,-

1,44

  99 000,-

REGOS 40

40 kW

3 x 56 A

57 400

91 840,-

1,17

107 000,-

 

Příslušenství

Skříň
Volitelné plastové nebo kovové skříně, možnost dodávky regulátoru instalovaného do pilířové skříně ELSTA včetně vybavení RVO a měření (zakázkově).

TEMLUX 1200
Programovatelný luxmetr pro řízení intenzity osvětlení v halách Luxmetr snímá intenzitu osvětlení daného prostoru, zobrazuje jeho hodnotu na displeji. Spojením s regulátorem REGOS udržuje nastavenou hodnotu světelného toku na požadované úrovni. V případě zvýšené intenzity denního světla dá TEMLUX 1200 povel regulátoru REGOS ke snížení napětí osvětlovací soustavy. Výsledkem je stálá úroveň světelného toku a úspory elektrické energie.

ZRT 3f
Třífázové zpožďovací relé pro kaskádový start osvětlovací soustavy veřejného osvětlení Zařízení plní funkci galvanického oddělení sítě VO při kaskádovitém startu napájecích bodů. Snímá napětí všech tří fází v rozsahu 170 - 230 V proti nule. Interní nastavitelný časovač s reléovým výstupem posune start následujícího napájecího bodu o zvolenou dobu.